Galambos Zoltán

Banális Zeneelmélet II.

 • Szeretnéd megérteni a tudatos akkord- és dallamkészítés titkát
 • Tovább bővítenéd zeneelméleti tudásodat ?
 • Talán már elolvastad a Banális Zeneelmélet első kötetét, és most a szintlépés a cél

Akkor a Banális Zeneelmélet II. könyv Neked szól!

A könyv közérthető módon, lépésről lépésre visz végig a legfontosabb zeneelméleti pontokon, hogy pillanatok alatt a következő szintre lépj!

banalis-zeneelmelet-2-ok

TANULJ ÉS FEJLŐDJ HATÉKONYAN!

Szintet lépnél, de a legtöbb könyv nem ad számodra megfelelő tudást? Szeretnéd megérteni, hogyan lehet hatékonyan dallamokat és akkordokat megkomponálni?

Az oktatás, és a nehezen emészthető anyagok hátránya, hogy elveszik a kedvet a tanulástól, így a szintlépés sem egyszerű feladat. Sokan emiatt szükséges rosszként élik meg a zeneelméletet.

Ha Te is a középhaladók táborát erősíted, akkor a Banális Zeneelmélet II. jó választás lehet számodra. Az anyag közérthető megfogalmazása segíti a továbbtanulást, és olyan gyakorlati tippekkel lát el, amelyeket könnyedén alkalmazhatsz a mindennapokban is.

Biztos Te is tudod, hogy a tanulás nem egyszerű feladat, és ez bizony sokszor kihívásokkal jár. A könyv ezért lépésről lépésre vezet végig az egyes szakaszokon, hogy segítsen számodra az újabb és komplexebb fogalmak megértésében, valamint az esetleges hiányosságok felfedésében, amelyek hátráltathatják a tanulási folyamatot.

 A könyv tervezésekor ezeket a kihívásokat is figyelembe vettük, és közvetlen, könnyen érthető magyarázatokkal igyekeztünk az esetleges nehézségeket áthidalni.

Neked ajánljuk ezt a könyvet, ha:

Ez a könyv minden középhaladó zene- és dalszerződnek segít a továbbtanulásban!

A könyvről

Galambos Zoltán könyve azért is különleges többek között, mert:

 • teljesen egyszerűen magyarázza el a sokak által túlbonyolított összefüggéseket;
 • interaktív példák találhatóak a könyvben, amelyek segítik a megértést;
 • igazodik a modern szemlélet és a szoftverek világához, nem csak kottákban gondolkozik;
 • párhuzamosan mutatja be az “angolszász” kifejezéseket a magyarral, így valóban rendszerben tanulod meg (nem csak) az alapokat.

Gyakorlati alkalmazás

A pop és rockzenére összpontosítva a könyv olyan esettanulmányokat is bemutat, amelyek segítenek a saját zenei projektekben.

Továbbfejlesztett zenei ismeretek

A könyv olyan részletes magyarázatokat és példákat kínál, amelyek segítségével továbbfejlesztheted zeneelméleti tudásodat.

Zenei érzék finomítása

A hallás utáni felismerésre helyezett hangsúly segít abban, hogy finomítsd zenei hallásodat és érzékedet a dalszerzés során.

könyvajánló

“A könyv témája, ahogyan a cím is utal rá, elsősorban a pop és a rockzenészeknek, valamint dalszerzőknek szóló zeneelmélet. A banális szó arra a zeneelméleti tudásra utal, ami feltétlen szükséges a gyakorlatban, és bár gondolhatnánk a mindennaposságra, az unásig ismertre, mégis érdemes a figyelemre. A könyv nyelvezetéből ítélve talán az egyszerűséget is érthetjük ezalatt: könnyű ez, mint az egyszeregy.
Könnyed nyelvezet, közérthetőségre való törekvés, ugyanakkor nagyon alapos, minden oldalról többször elmagyarázott, többféle módszerrel megvilágított magyarázatok. Miután minden új zenei információ többféle logikával van elmagyarázva, mindenki megtalálhatja a leginkább neki megfelelőt.

Nagy János Yancha – zeneszerző, zongoraművész

Igen gyakran említi a szerző azt az alapvetést, ami így szól: “a lényeg, hogy értsd, és ismerd fel hallás után is.” Ez nagyon fontos egy elméleti könyv esetében, mert hajlamosak vagyunk elfelejteni azt az apró tényt, hogy az elmélet a zene, a zenei művek megszületése után, azok értelmezése kapcsán jött létre, tehát mindenekelőtt a zenei hallás a legfontosabb.
Hasznosak a zenetörténeti kitekintések és rendkívül izgalmas, ahogy egy-egy témakör ilyen módon is megvilágításra kerül. Ezekből is láthatjuk, megérthetjük; a gyakorlat volt előbb.
Gonda János tanár úr szellemisége végig áthatja az írást, ami nagyon jót tesz a szakmaiságának, ugyanakkor nagyon gyorsan megy a tanulók tudását meghaladó magasságokba, ami sokszor lehet riasztó vagy éppen sietségre, rosszabb esetben kapkodásra ösztönző. A szerző mindig figyelmeztet minket, alaposan ismételjük át az eddig tanultakat, ha nem értjük, ne menjünk tovább. Nagy önfegyelemre van szükség ehhez, nem árt, ha egy tanár segítségével sajátítjuk el mindezt, aki segít a megfelelő tempó betartásában.
A hatodik fejezetben egy kis jazzelmélet után jutunk el oda, ahova szerintem minden, ezt a tankönyvet kezébe vevő, tanulni vágyó fiatal szeretne eljutni: a popzene elméletének alapjaihoz.
Az idáig is érdekfeszítő szöveg innentől még inkább leköti a figyelmet. Pontos, jól kiragadott példákon keresztül ismerhetjük meg a popzene rejtelmeit. Kiválóak, pontosak a magyarázatok és az elejétől fogva érezhető közvetlenség még nagyobb lazasággal párosul. Engem, aki nem vagyok a könnyebb műfajok rajongója, nagyon lekötöttek a megmutatott zenei részletek.
Összességében megfelelő a szakszavak használata, a jelölések helyessége. Ez ebben a műfajban szinte minden egyes kiadványnál eltérő egy kicsit, itt üdítően világosak és áttekinthetőek, érthetőek a magyarázatok, mindenekelőtt pedig végig következetes a jelölések rendszere.
Igazán hiánypótló kiadvány a hazai piacon, közérthetőségével mégis magas szakmai színvonalával.”

Témák, amikről szól a könyv:

Első fejezet

 • A legfontosabb tudnivalók újra
 • Fontos a rendszer
 • A hangközök ismeretének fontossága
 • Hangközfordítások
 • Hangközök a diatonikus rendszerben
 • Leltárok
 • A varázslatos tritonus
 • A tercépítkezés
 • Tempó, metrum, ritmus

Második fejezet – Utazás az akkordok világában

 • A hármas- és négyeshangzatok fordításai
 • Hármashangzat fordítások
 • Pontosítsunk!
 • A DÚR FORDÍTÁSAI
 • Szext
 • Kvart-szext
 • A MOLL FORDÍTÁSAI
 • Szext
 • Kvart-szext
 • A SZŰKÍTETT FORDÍTÁSAI
 • Szext
 • Kvart-szext
 • A BŐVÍTETT FORDÍTÁSAI
 • Kvart-szextfordítás
 • KOTTÁBAN
 • Alaphelyzet
 • Szextfordítás
 • Négyeshangzat fordítások
 • Kvint-szextfordítás
 • Terc-kvartfordítás
 • Pontosítsunk!
 • A DÚR MAJORSZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A MOLLSZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A DÚRSZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A FÉLSZŰKÍTETT FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A MOLLMAJOR SZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A BŐVÍTETT MAJORSZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A SZŰKÍTETTSZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • Terctornyok
 • Pontosítsunk!
 • Az alterált akkordok
 • Nem szeptimakkord négyeshangzatok
 • Nem tercépítkezésű akkordok – a kvartakkordok
 • Foglalkozzunk a jelölésekkel is!
 • Rendezzük át!
 • Egy kis történelem
 • Nézzük tovább a forgolódást!
 • Építkezzünk tovább!
 • Rendezzük át!
 • Feladat#1
 • Térjünk ki a tonalitásra!
 • Építkezzünk tovább!
 • Rendezzük át!
 • Feladat#2
 • Térjünk ki a tonalitásra!
 • A perakkordok
 • Akkordhangos perbasszusok
 • Térjünk ki a tonalitásra!
 • Nem akkordhangos perbasszusok
 • Térjünk ki a tonalitásra!
 • A hiányos akkordok
 • Mozgó akkordhangok
 • A tágfekvés
 • A második fejezetben érintett elméleti anyag hangokban
 • Hármas-és négyeshangzat fordítások
 • Terctornyok, nem szeptimakkord négyeshangzatok, alterált akkor-dok
 • Kvartakkordok
 • Perakkordok és hiányos akkordok
 • Mozgó akkordhangok és tágfekvés
 •  

Vissza a skálák birodalmába

 • A pentatonok
 • Feladat#3
 • A blues-skálák
 • Egy kis történelem
 • A skálák
 • Hexatonic (hatfokú) blues-skála
 • Heptatonic (hétfokú) blues-skála
 • Nonatonic (kilencfokú) blues-skála
 • A kromatikus skála
 • Az egészhangú skála
 • A fél-egész és az egész-fél skálák
 • A roma moll
 • Dúr-lokriszi skála
 • Feladat#4
 • A kisszekundos dallami tapadás
 • Feladat
 • A harmadik fejezetben érintett elméleti anyag hangokban
 • Skálák

Építkezzünk kvintekből!

 • A kvintkör
 • Példa
 • Feladat#5
 • Élet a „hatbé – hatkereszt” világán túl
 • Zenei funkciók
 • Egy kis történelem
 • Funkciók a kvintkörön
 • Kadenciák és szekvenciák
 • A félzárlat
 • Az álzárlat
 • Az azonosalapúság
 • A tercpárhuzam elve szerint felírható hármashangzatok
 • Az azonosalapúság elve szerint felírható hármashangzatok
 • Már megint a tritonus
 • A hangköz, mint tengely
 • A hangköz, mint a dallami tapadások kulcsa
 • Egy kis történelem
 • A negyedik fejezetben érintett elméleti anyag hangokban
 • A tritonus

Szolfézs kontra összhangzattan

 • Egy kis történelem
 • A klasszikus összhangzattan jelölésrendszere és alapvető szabályai
 • A számozás
 • Alapvető szabályok
 • A legkisebb mozgás elve
 • A közös hangok megtartása
 • Az ellenmozgás
 • A kvint- és az oktávpárhuzam, valamint a bővített szekundlépés kerülése
 • Alap-, vagy kvintkettőzés a fő hármasok szextfordításaiban
 • A Dominánsszeptim meghatározó hangjainak oldása
 • A mellékdomináns
 • A moduláció
 • Példa
 • A késleltetés
 • Összegzés
 • A moduláció alapvető eszközei
 • A Domináns
 • Közös akkordok
 • Közös hangok
 • Az ötödik fejezetben érintett elméleti anyag hangokban
 • Összhangzattan

A „könnyűzene” elméletének alapjai

 • Egy kis jazzelmélet
 • A popzene elméletének alapjai
 • Moduláció a popzenében

 Játsszunk a ritmusokkal!

 • A leggyakrabban előforduló popritmusok
 • Egy kis történelem
 • A szinkópa
 • Az egyenes szinkópálás – Straight syncopation
 • Hamis triola – Fake triplets
 • A reggaeton
 • Clave variációk
 • A poliritmika
 • Ritmusvariációk
 • Diminúció
 • Augmentáció
 • Tempóváltás
 • Egyszerű tempóváltások
 • Accelerando
 • Ritartando
 • Feladat#10
 • A hármas- és négyeshangzat leltárok
 • Akkordon kívüli hangok, késleltetések
 • Perakkordok
 • Low kotta
 • Skálák
 • Kvintkör
 • Ritmus és metrum
 • Funkciók
 • Önfejlesztés
 • A popzene történetében megfigyelhető befolyásoló tényezők
 • A feketék és a fehérek zenéjének egymásra hatása
 • Zenei nagyhatalmak
 • Alternatívból mainstream
 • Technikai fejlődés
 • Stúdiótechnika és zenehallgatás
 • A hangszerek fejlődése

A SZERZŐRŐL

Galambos Zoltán 1967-ben született Budapesten, tanulmányait a Magyar Rádió Gyermekkórusának Általános Iskolájában, a Rákóczi Ferenc Gimnáziumban, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola Jazz- zongora szakán és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz -zeneszerzés, hangszerelés szakon végezte. Tanárai között olyan nevek szerepelnek, mint Gonda János, Szakcsi Lakatos Béla, Binder Károly, és Berki Tamás.

A hazai popiparba 20 évesen került 1987-ben, és hamarosan megalapította első saját zenekarát, amelyben a zeneszerzés, hangszerelés és zenekarvezetés mellett fronténekesi szerepet is vállalt. Ekkor fedezte fel a szakma, aminek köszönhetően számos zenei feladatban működött közre példaképeivel (Szigeti Ferenc, Lerch István, Presser Gábor, Zorán, Solti János, Babos Gyula) saját korosztályának ismert – és kevésbé ismert alakjaival (Roy és Ádám, Cotton Club Singers, Kozsó, Pierrot, Jamie Winchester és Hrutka Róbert) -, illetve a feltörekvő̋ tehetségek generációjával (Megasztár showműsorok, Rúzsa Magdi).

olvasói vélemények

“Ha sikerült elsajátítani Zoli előző könyvének anyagát, akkor ez biztos, hogy a következő szintre emeli az olvasó tudását. Azoknak ajánlom különösen, akik már az iskolában tanultak zeneelméletet, és kicsit onnan akarják folytatni ahol abbahagyták. Hozza Zoli a szokásos színvonalat, a 2 könyv egyben totálisan lefedi azt, amit ma egy zenésznek tudnia kell.”
Bánkuti Dani
“Úgy gondoltam, hogy sokat tudtam a zeneelméletről. Addig, amíg Zoli második könyvét nem olvastam el. 7 éve gitározom, de így is mondott újdonságot.”
Végvári Szabolcs - session gitáros
“Ideig-óráig elboldogulhatunk, zenélgethetünk elméleti tudás nélkül, vagy legalábbis azzal, amit esetleg korábbi tanulmányaink során összeszedtünk, de az az igazság, hogy ha tényleg komolyan gondolod a zenélést, akkor bizony az alapokat is szükséges újraalkotni. Zoli könyve(i) pedig pontosan ezt fogják megadni számodra, méghozzá túlmagyarázás és túlzások nélkül. Ez pedig megfizethetetlen és szükségessé teszi, hogy tanulj Zolitól, a könyvekből.”
Máté Brigi - szerkesztő

Miért éri meg nálunk vásárolnod?

Ingyenes házhozszállítás

Díjazzuk a hűségedet, így 14 000 forint feletti megrendelés esetén INGYENES házhozszállítást biztosítunk számodra. Rendeld meg kedvenc termékeidet, és a kiszállítás Magyarországon belül, érvényes magyarországi címmel díjmentes!

Ajándékok várnak Rád

3 könyv megrendelése esetén AJÁNDÉKBA adunk egy 30.000 Ft értékű “Zene promóció és népszerűsítés” online tréninget. 4 könyv megrendelése esetén pedig a “Zenélő algoritmusok, avagy az AI jövője a zeneiparban” című könyvvel is meglepünk!

Külföldre is szállítunk

Külföldön tartózkodsz, és szeretnél megrendelni pár terméket? A távolság nem akadály! Ausztriába, Franciaországba, Hollandiába, Németországba, Romániába, Spanyolországba, Szlovákiába és Szlovéniába is házhoz szállítjuk kedvenc könyveidet.

Rendeld meg most

a Banális Zeneelmélet II. könyvet!

100% élménygarancia és gyors szállítás vár

banalis-zeneelmelet-2-2

7 490 Ft.

Pénzvisszafizetési garancia

Biztosak vagyunk benne, hogy tetszeni fog a könyv, ezért 14 napos pénzvisszafizetési garanciát vállalunk! Tehát, ha valamiért mégsem lennél elégedett, és úgy érzed, hogy nem találtál benne semmilyen gyakorlatias értéket, akkor egyszerűen küldd vissza, és az árat szó nélkül visszatérítjük!

Kényelmes és gyors szállítás

A házhozszállítást és a csomagautomatákba való szállítást a GLS (partnerünk a Webshippy segítségével, akivel az országban a leggyorsabban történik a feldolgozás és a szállítás) végzi, így már a feladástól kezdve nyomon tudod követni a könyv útját, vagy akár módosítani a kiszállítás dátumát. Webshippy - Kiszervezett logisztika webáruházaknak

Rendelj csomagban, INGYENES házhozszállítással!

Ha nincs még tapasztalatod a zeneelméletben, akkor a Banális Zeneelmélet első kötetét is ajánljunk!

Banális Zeneelmélet I-II. két könyv egy csomagban

banalis1-2-ok

14 980 Ft.

Ezek is érdekelhetnek

Vásárolj legalább 14.000 Ft értékben, és könyveinket INGYEN házhoz visszük Neked!

Biztonságos bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés 100%-ban biztonságos megoldás, amely esetünkben a dán székhelyű Barion rendszerén keresztül történik. Milyen kártyával fizethetsz? MasterCard, Visa, Maestro, vagy Visa Electron kártyákat is gond nélkül elfogad a rendszer. Amennyiben nem szeretnél bankkártyával fizetni, utánvéttel is kérheted.

Segítség a bankkártyás fizetéshez

A bankkártya száma 12-19 db szám, amit a kártya első oldalán találsz. A lejárat a kártyádon általában a “Valid thru 01/17” jelöléssel van feltüntetve. Az első két szám a hónap, a második kettő az év. A megrendelő űrlapon az évet 4 számjegyű (pl. 2018) formátumban kell megadnod! A kártyád CVV kódja a hátlapon van, ez mindig egy 3 jegyű szám. A legtöbb kártyán egy fehér kis téglalapba van beírva.

Shopping Cart
Scroll to Top