Galambos Zoltán

Banális Zeneelmélet II.

Már képben vagy a zeneelméleti alapokkal és szintet szeretnél lépni a zeneelméleti tudásodban? Esetleg már olvastad a Banális Zeneelmélet első kötetét és fejlesztenéd magad?Vagy szimplán nem egy kezdő szintről mélyítenéd el a tudásod, méghozzá közérthetően megfogalmazva?
Ez a könyv végre minden középhaladónak segít majd a továbbtanulásban!

Ha nincs még tapasztalatod a zeneelméletben akkor állj meg itt, és e könyv helyett a Banális Zeneelmélet első kötetét ajánljunk, amit ide kattintva tudsz megrendelni. 2 könyv megrendelése esetén a házhozszállítás díjtalan!

banalis-zeneelmelet-2-ok

könyvajánló

“A könyv témája, ahogyan a cím is utal rá, elsősorban a pop és a rockzenészeknek, valamint dalszerzőknek szóló zeneelmélet. A banális szó arra a zeneelméleti tudásra utal, ami feltétlen szükséges a gyakorlatban, és bár gondolhatnánk a mindennaposságra, az unásig ismertre, mégis érdemes a figyelemre. A könyv nyelvezetéből ítélve talán az egyszerűséget is érthetjük ezalatt: könnyű ez, mint az egyszeregy. Könnyed nyelvezet, közérthetőségre való törekvés, ugyanakkor nagyon alapos, minden oldalról többször elmagyarázott, többféle módszerrel megvilágított magyarázatok. Miután minden új zenei információ többféle logikával van elmagyarázva, mindenki megtalálhatja a leginkább neki megfelelőt. Igen gyakran említi a szerző azt az alapvetést, ami így szól: “a lényeg, hogy értsd, és ismerd fel hallás után is.” Ez nagyon fontos egy elméleti könyv esetében, mert hajlamosak vagyunk elfelejteni azt az apró tényt, hogy az elmélet a zene, a zenei művek megszületése után, azok értelmezése kapcsán jött létre, tehát mindenekelőtt a zenei hallás a legfontosabb. Hasznosak a zenetörténeti kitekintések és rendkívül izgalmas, ahogy egy-egy témakör ilyen módon is megvilágításra kerül. Ezekből is láthatjuk, megérthetjük; a gyakorlat volt előbb. Gonda János tanár úr szellemisége végig áthatja az írást, ami nagyon jót tesz a szakmaiságának, ugyanakkor nagyon gyorsan megy a tanulók tudását meghaladó magasságokba, ami sokszor lehet riasztó vagy éppen sietségre, rosszabb esetben kapkodásra ösztönző. A szerző mindig figyelmeztet minket, alaposan ismételjük át az eddig tanultakat, ha nem értjük, ne menjünk tovább. Nagy önfegyelemre van szükség ehhez, nem árt, ha egy tanár segítségével sajátítjuk el mindezt, aki segít a megfelelő tempó betartásában. A hatodik fejezetben egy kis jazzelmélet után jutunk el oda, ahova szerintem minden, ezt a tankönyvet kezébe vevő, tanulni vágyó fiatal szeretne eljutni: a popzene elméletének alapjaihoz. Az idáig is érdekfeszítő szöveg innentől még inkább leköti a figyelmet. Pontos, jól kiragadott példákon keresztül ismerhetjük meg a popzene rejtelmeit. Kiválóak, pontosak a magyarázatok és az elejétől fogva érezhető közvetlenség még nagyobb lazasággal párosul. Engem, aki nem vagyok a könnyebb műfajok rajongója, nagyon lekötöttek a megmutatott zenei részletek. Összességében megfelelő a szakszavak használata, a jelölések helyessége. Ez ebben a műfajban szinte minden egyes kiadványnál eltérő egy kicsit, itt üdítően világosak és áttekinthetőek, érthetőek a magyarázatok, mindenekelőtt pedig végig következetes a jelölések rendszere. Igazán hiánypótló kiadvány a hazai piacon, közérthetőségével mégis magas szakmai színvonalával."
Nagy János Yancha – zeneszerző, zongoraművész

A könyvről

Galambos Zoltán könyve azért is különleges többek között, mert:

 1. Teljesen egyszerűen magyarázza el a sokak által túlbonyolított összefüggéseket.
 2. Interaktív példák találhatóak a könyvben, amelyek segítik a megértést.
 3. Igazodik a modern szemlélet és a szoftverek világához, nem csak kottákban gondolkozik.
 4. Párhuzamosan mutatja be az “angolszász” kifejezéseket a magyarral, így valóban rendszerben tanulod meg (nem csak) az alapokat.

Olvass bele!

Témák, amikről szól a könyv:

Első fejezet

 • A legfontosabb tudnivalók újra
 • Fontos a rendszer
 • A hangközök ismeretének fontossága
 • Hangközfordítások
 • Hangközök a diatonikus rendszerben
 • Leltárok
 • A varázslatos tritonus
 • A tercépítkezés
 • Tempó, metrum, ritmus

Második fejezet – Utazás az akkordok világában

 • A hármas- és négyeshangzatok fordításai
 • Hármashangzat fordítások
 • Pontosítsunk!
 • A DÚR FORDÍTÁSAI
 • Szext
 • Kvart-szext
 • A MOLL FORDÍTÁSAI
 • Szext
 • Kvart-szext
 • A SZŰKÍTETT FORDÍTÁSAI
 • Szext
 • Kvart-szext
 • A BŐVÍTETT FORDÍTÁSAI
 • Kvart-szextfordítás
 • KOTTÁBAN
 • Alaphelyzet
 • Szextfordítás
 • Négyeshangzat fordítások
 • Kvint-szextfordítás
 • Terc-kvartfordítás
 • Pontosítsunk!
 • A DÚR MAJORSZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A MOLLSZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A DÚRSZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A FÉLSZŰKÍTETT FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A MOLLMAJOR SZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A BŐVÍTETT MAJORSZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • A SZŰKÍTETTSZEPTIM FORDÍTÁSAI
 • Kvint-szext
 • Terc-kvart
 • Szekund
 • Terctornyok
 • Pontosítsunk!
 • Az alterált akkordok
 • Nem szeptimakkord négyeshangzatok
 • Nem tercépítkezésű akkordok – a kvartakkordok
 • Foglalkozzunk a jelölésekkel is!
 • Rendezzük át!
 • Egy kis történelem
 • Nézzük tovább a forgolódást!
 • Építkezzünk tovább!
 • Rendezzük át!
 • Feladat#1
 • Térjünk ki a tonalitásra!
 • Építkezzünk tovább!
 • Rendezzük át!
 • Feladat#2
 • Térjünk ki a tonalitásra!
 • A perakkordok
 • Akkordhangos perbasszusok
 • Térjünk ki a tonalitásra!
 • Nem akkordhangos perbasszusok
 • Térjünk ki a tonalitásra!
 • A hiányos akkordok
 • Mozgó akkordhangok
 • A tágfekvés
 • A második fejezetben érintett elméleti anyag hangokban
 • Hármas-és négyeshangzat fordítások
 • Terctornyok, nem szeptimakkord négyeshangzatok, alterált akkor-dok
 • Kvartakkordok
 • Perakkordok és hiányos akkordok
 • Mozgó akkordhangok és tágfekvés

Harmadik fejezet – Vissza a skálák birodalmába

 • A pentatonok
 • Feladat#3
 • A blues-skálák
 • Egy kis történelem
 • A skálák
 • Hexatonic (hatfokú) blues-skála
 • Heptatonic (hétfokú) blues-skála
 • Nonatonic (kilencfokú) blues-skála
 • A kromatikus skála
 • Az egészhangú skála
 • A fél-egész és az egész-fél skálák
 • A roma moll
 • Dúr-lokriszi skála
 • Feladat#4
 • A kisszekundos dallami tapadás
 • Feladat
 • A harmadik fejezetben érintett elméleti anyag hangokban
 • Skálák

Negyedik fejezet – Építkezzünk kvintekből!

 • A kvintkör
 • Példa
 • Feladat#5
 • Élet a „hatbé – hatkereszt” világán túl
 • Zenei funkciók
 • Egy kis történelem
 • Funkciók a kvintkörön
 • Kadenciák és szekvenciák
 • A félzárlat
 • Az álzárlat
 • Az azonosalapúság
 • A tercpárhuzam elve szerint felírható hármashangzatok
 • Az azonosalapúság elve szerint felírható hármashangzatok
 • Már megint a tritonus
 • A hangköz, mint tengely
 • A hangköz, mint a dallami tapadások kulcsa
 • Egy kis történelem
 • A negyedik fejezetben érintett elméleti anyag hangokban
 • A tritonus

Ötödik fejezet – Szolfézs kontra összhangzattan

 • Egy kis történelem
 • A klasszikus összhangzattan jelölésrendszere és alapvető szabályai
 • A számozás
 • Alapvető szabályok
 • A legkisebb mozgás elve
 • A közös hangok megtartása
 • Az ellenmozgás
 • A kvint- és az oktávpárhuzam, valamint a bővített szekundlépés kerülése
 • Alap-, vagy kvintkettőzés a fő hármasok szextfordításaiban
 • A Dominánsszeptim meghatározó hangjainak oldása
 • A mellékdomináns
 • A moduláció
 • Példa
 • A késleltetés
 • Összegzés
 • A moduláció alapvető eszközei
 • A Domináns
 • Közös akkordok
 • Közös hangok
 •  
 • Az ötödik fejezetben érintett elméleti anyag hangokban
 • Összhangzattan

Hatodik fejezet – A „könnyűzene” elméletének alapjai

 • Egy kis jazzelmélet
 •  
 • A popzene elméletének alapjai
 • Moduláció a popzenében

Hetedik fejezet – Játsszunk a ritmusokkal!

 • A leggyakrabban előforduló popritmusok
 • Egy kis történelem
 • A szinkópa
 • Az egyenes szinkópálás – Straight syncopation
 • Hamis triola – Fake triplets
 • A reggaeton
 • Clave variációk
 • A poliritmika
 • Ritmusvariációk
 • Diminúció
 • Augmentáció
 • Tempóváltás
 • Egyszerű tempóváltások
 • Accelerando
 • Ritartando
 • Feladat#10
 • A hármas- és négyeshangzat leltárok
 • Akkordon kívüli hangok, késleltetések
 • Perakkordok
 • Low kotta
 • Skálák
 • Kvintkör
 • Ritmus és metrum
 • Funkciók
 • Önfejlesztés
 • A popzene történetében megfigyelhető befolyásoló tényezők
 • A feketék és a fehérek zenéjének egymásra hatása
 • Zenei nagyhatalmak
 • Alternatívból mainstream
 • Technikai fejlődés
 • Stúdiótechnika és zenehallgatás
 • A hangszerek fejlődése

olvasói vélemények

“Ha sikerült elsajátítani Zoli előző könyvének anyagát, akkor ez biztos, hogy a következő szintre emeli az olvasó tudását. Azoknak ajánlom különösen, akik már az iskolában tanultak zeneelméletet, és kicsit onnan akarják folytatni ahol abbahagyták. Hozza Zoli a szokásos színvonalat, a 2 könyv egyben totálisan lefedi azt, amit ma egy zenésznek tudnia kell.”
Bánkuti Dani
“Úgy gondoltam, hogy sokat tudtam a zeneelméletről. Addig, amíg Zoli második könyvét nem olvastam el. 7 éve gitározom, de így is mondott újdonságot.”
Végvári Szabolcs - session gitáros
“Ideig-óráig elboldogulhatunk, zenélgethetünk elméleti tudás nélkül, vagy legalábbis azzal, amit esetleg korábbi tanulmányaink során összeszedtünk, de az az igazság, hogy ha tényleg komolyan gondolod a zenélést, akkor bizony az alapokat is szükséges újraalkotni. Zoli könyve(i) pedig pontosan ezt fogják megadni számodra, méghozzá túlmagyarázás és túlzások nélkül. Ez pedig megfizethetetlen és szükségessé teszi, hogy tanulj Zolitól, a könyvekből.”
Máté Brigi - szerkesztő

A SZERZŐRŐL

Galambos Zoltán 1967-ben született Budapesten, tanulmányait a Magyar Rádió Gyermekkórusának Általános Iskolájában, a Rákóczi Ferenc Gimnáziumban, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola Jazz- zongora szakán és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz-zeneszerzés, hangszerelés szakon végezte. Tanárai között olyan nevek szerepelnek, mint Gonda János, Szakcsi Lakatos Béla, Binder Károly, és Berki Tamás.

A hazai popiparba 20 évesen került 1987-ben, és hamarosan megalapította első̋ saját zenekarát, amelyben a zeneszerzés, hangszerelés és zenekarvezetés mellett fronténekesi szerepet is vállalt. Ekkor fedezte fel a szakma, aminek köszönhetően számos zenei feladatban működött közre példaképeivel (Szigeti Ferenc, Lerch István, Presser Gábor, Zorán, Solti János, Babos Gyula) saját korosztályának ismert – és kevésbé ismert alakjaival (Roy és Ádám, Cotton Club Singers, Kozsó, Pierrot, Jamie Winchester és Hrutka Róbert) -, illetve a feltörekvő̋ tehetségek generációjával (Megasztár showműsorok, Rúzsa Magdi).

Az évek során több területen tett szert üzleti ismeretekre, illetve nemzetközi zenei produkciójának megalapításával globális zenei és zeneipari tapasztalatokat is szerzett. A világjárvány idején is alkotott és dolgozott, ekkor készített el nemzetközi koprodukcióban egy dalt, amelyet online stúdiófelvételek megszervezésével valósított meg. A bekapcsolt országok az USA, Kenya, Németország és Izrael voltak.

Bár elsősorban producernek tartja magát, zenei pályafutása során dolgozott session zenészként, zeneszerzőként, hangszerelőként, lemezkiadóként, valamint koncertszervezőként is.

Jelenleg a székesfehérvári Kodolányi János Egyetem Előadóművészet szakon tanít Produceri ismereteket, a tatai Peron Tehetségközpontban zeneelméletet, billentyűs hangszereket és zeneszerzést, valamint a S.E.T. School of Entertainment & Technology keretein belül tart workshopokat pop zeneszerzés, alkalmazott zene, és remix készítés témakörökben, illetve a Magyar Producer Workshop számára készít zeneelméleti oktatóvideókat. Emellett magántanítványaival foglalkozik, és aktívan zenél színpadon stúdióban, dalokat ír, és hangszerelési, produceri megbízásokat vállal.

Amiért nálunk érdemes vásárolnod

Ingyenes házhozszállítás

Ne fizess a házhozszállításért,
14 000 forinttól ingyen házhoz visszük Neked!
A házhozszállítás csak magyarországi cím esetén ingyenes.

AKCIÓK

3 könyv vásárlása esetén nem csak a házhozszállítás lesz ingyen, de még a 30.000 Ft értékű “Zene promóció és népszerűsítés” online tréninget is AJÁNDÉKBA kapod!
Vásárolj 4 könyvet és a ZENÉLŐ ALGORITMUSOK avagy az AI jövője a zeneiparban című könyvet is pluszba AJÁNDÉKBA kapod!

Külföldre is szállítunk

Ausztriába, Franciaországba, Hollandiába, Németországba, Romániába, Spanyolországba, Szlovákiába és Szlovéniába is rendelhetsz.

Rendeld meg a könyvet!

banalis-zeneelmelet-2

7 490 Ft.

rendelj csomagban!

Ha nincs még tapasztalatod a zeneelméletben, akkor a Banális Zeneelmélet első kötetét is ajánljunk!

banalis1-2-ok

14 690 Ft.

Élménygarancia

1000%-ig biztosak vagyunk, hogy tetszeni fog a könyv, ezért 14 napos pénzvisszafizetési garanciát vállalunk! Tehát, ha valami csoda folytán mégsem tetszik, és úgy gondolod, hogy semmilyen gyakorlatias dolgot nem találtál benne, akkor nincs más dolgod, mint visszaküldeni és szó nélkül visszafizetjük az árát!

Kényelmes és gyors szállítás

A házhozszállítást és a csomagautomatákba való szállítást a GLS (partnerünk a Webshippy segítségével az országban a leggyorsabban történik a feldolgozás és a szállítás) végzi, így már a feladástól kezdve nyomon tudod követni a könyv útját, vagy akár módosítani a kiszállítás dátumát. Webshippy - Kiszervezett logisztika webáruházaknak

AJÁNLÓ

Vásárolj 14 000 forint értékben, és ingyen kivisszük Neked!

Biztonságos kártyás fizetés

A bankkártyás fizetés 100%-ban biztonságos megoldás, amely esetünkben a dán székhelyű Barion rendszerén keresztül történik. Milyen kártyával fizethetsz? MasterCard, Visa, Maestro, vagy Visa Electron kártyákat is gond nélkül elfogad a rendszer. Amennyiben nem szeretnél bankkártyával fizetni, utánvéttel is kérheted.

Segítség a kártyás fizetéshez

A bankkártya száma 12-19 db szám, amit a kártya első oldalán találsz. A lejárat a kártyádon általában a “Valid thru 01/17” jelöléssel van feltüntetve. Az első két szám a hónap, a második kettő az év. A megrendelő űrlapon az évet 4 számjegyű (pl. 2018) formátumban kell megadnod! A kártyád CVV kódja a hátlapon van, ez mindig egy 3 jegyű szám. A legtöbb kártyán egy fehér kis téglalapba van beírva.

Shopping Cart
Scroll to Top